Sin, sitt, sina

SIN, SITT, SINA

Hur används det?

Possessivt pronomen.

Orden ”sin”, ”sitt” och ”sina” använder du istället för att säga namnet på ägaren, som är han, hon, den, det eller de.

Sin” använder du framför vissa substantiv, en bil, en båt och en tavla. Exempel: Han lagade ”sin” båt.

Sitt” använder du framför andra substantiv ett hus, ett paraply och ett träd. Exempel: Hon städade ”sitt” hus.

Sina” använder du framför substantiv i plural. Lena tog på sig ”sina” byxor.

Exempel på användningen:

  • Han hämtade sin bil på verkstaden.
  • Sitt hus fick de sälja.
  • Hon glömde sina böcker i bilen.
  • Stig har tagit sin glass.
  • Ulla-Stina skyndade sig in för att hämta sitt paraply.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

Orden ”sin”, ”sitt” och ”sina” använder du istället för att säga namnet på ägaren. Ägaren är i tredje person och är den som utför handlingen i satsen. Exempel: Olle åt ”sin” glass.

”Sin, sitt, sina” kallas attribut i satsläran och används för att bilda satsdelar tillsammans med andra ord.


Kommentera