Grupparbeten!

Ni har gjort ett fantastiskt jobb! Tänk på att nu har ni tränat: Grammatik, skriva, tala etc! 🙂

Kommentera