Verb/Substantiv/Tema Utbildning

En liten film om verb i presens

Klicka här och träna på substantiven! http://www.kardialarande.com/substantiv.html

Lyssna. https://soundcloud.com/anipih/utbildning-i-sverige

Läs: Utbildning i Sverige

I Sverige tycker man att det är viktigt med utbildning. Alla barn måste gå i skolan från att de är 7 år tills de har gått ut nionde klass, det kallas skolplikt. Om föräldrarna vill kan barnet börja i skolan när det är 6 år, det kallas förskoleklass. Förskoleklass är inte obligatoriskt.

Grundskolan är från årskurs 1 till årskurs 9 och den är obligatorisk för alla barn i Sverige. När barnen är små, upp till 9-10 år, kan de gå på fritis efter skolan. Då har de vuxna som tar hand om dem och de får mellanmål på eftermiddagen. Om barnen går på fritis kostar det pengar.

Efter grundskolan kan man gå gymnasiet om man vill, det är inte obligatoriskt men de flesta väljer att gå gymnasiet. Det är väldigt svårt att få jobb om man inte har gått gymnasiet. Gymnasiet är 3 år och när man är klar med det så tar man ”studenten”. När man tar studenten har man fina kläder och det är en stor fest. Man firar att skolan är slut. Efter gymnasiet kan man söka till ett universitet eller en högskola.

En del utbildningar kräver höga betyg och då kan det vara svårt att få en plats. Att studera på högskolan kostar ingenting, men du måste betala för dina böcker.

De minsta barnen i Sverige brukar gå på dagis, eller förskolan som det också kallas. Där får man en plats om föräldrarna jobbar eller studerar. Det kostar pengar att ha sitt barn på dagis.

Det finns även olika utbildningar för vuxna. Vi har t ex Komvux, Sfi och olika studiecirklar som ABF och Folkuniversitetet. Man kan också gå i Trafikskolan om man vill ta körkort.

Kommentera