Läs, lyssna skriv…SFI

SFI med Angelica Youtube

 1. Människokroppen – yttre
 2. Människokroppen – inre
 3. Livsmedel och mat
 4. Sjukvård och SOS
 5. SOS och sjukvård
 6. Vad är hälsa för dig? -1
 7. Vad är hälsa för dig? -2
 8. Vad är hälsa -1
 9. Vad är hälsa -2
 10. Var befinner du dig själv?
 11. Friskvård -1
 12. Friskvård -2
 13. Vad är BMI?

Kommentera