Träna läs – och hörförståelse SFI B C

SFI med Angelica Youtube

Träna läs- och hörförståelse

”Träna till test B” och ”Träna till test C” som kan köpas från Sanoma Utbildning på nätet:

  1. Lyssna på mp3 filer till ”Träna till test – SFI B”
  2. Lyssna på mp3 filer till ”Träna till test – SFI C”

Kommentera