Träna diktamen yrkessvenska sfi

https://sfimedangelica.blog/

SFI med Angelica Youtube
Träna diktamen, lyssna, skriv.

Klicka på länkarna och träna:

https://learningapps.org/display?v=peo4cxyok18

Lexin

Kommentera