Substantiv och verb. SFI

Ni har lyssnat på några sånger nu. Ni skulle stryka under substantiven. Det gjorde ni bra. Se filmen om substantiv och verb i presens. 

Kommentera