Nationella prov

(Förstår du inte alla ord? Använd  http://lexin2.nada.kth.se eller http://translate.google.se/?hl=sv&tab=wT# ).).                                                             

Idag har vi arbetat med hörförståelse och ordkunskap i samband med nationella prov. Vi gick in på www.skolverket.se/se/sb/d/2975/a/20959 och arbetade. Gör det hemma också! Vi har också tittad på Mr Beans jul. Ni har även haft klassråd idag, och det gör ni väldigt bra! Hela veckan har ni arbetat bra! Fortsätt så! Trevlig helg!

Lämna ett svar