Mer verb

(Lexikon. http://lexin2.nada.kth.se eller http://translate.google.se/?hl=sv&tab=wT# ).

Nu arbetar vi mycket med verb och skulle ni vilja köpa en mycket bra bok om verb så följ den här länken. http://www.bokia.se/66-oregelbundna-verb-i-svenskan-inkl-facit-4287787

1. Grundform   +  – a   =   INFINITIV 

(OBS! Verbet får ingen ändelse om grundformen redan slutar på  -a.)

öppna          ———-   öppna      ring  +   – a   ———  ringa

läs    – a   ———-  läsa          var   – a   ———-   vara 

2. Grundform  +  -r (efter –a) / -er  =  PRESENS

(OBS! Korta verb får –r. Om grundformen slutar på konsonant får verbet ett –er. Hjälpverb har speciella former.) 

öppna +  -r    ———–  öppnar     res      +  -er    ———-  reser

skriv  +   -er   ———-  skriver      

3. Grundform  +   -de / – te =  PRETERITUM 

(OBS! Efter p, t, k och s kommer –te. Korta verb får –dde.

öppna  +  -de    ———–  öppnade      köp     -te      ———–  köpte

sy        +  – dde  ———-   sydde        OBS! Många er-verb har speciella former i preteritum och supinum för att de är ”starka verb”. De måste man lära sig var för sig.

 4. Grundform  +  – t (kortverb – tt) =  SUPINUM 

Supinum behöver vi för att bilda perfekt (t.ex. har gjort)

öppna  +  – t   ————-  öppnat     res       +  -t    ————-  rest

läs       +  -t    ————   läst           sy       +  – tt   ————    sytt 

Vi har nu börjat arbeta med verb. Gå in på den här länken och välj 3. Verb och öva mer!

http://digitalasparet.se/hot/indexg.htm

Du kan även öva ännu mer verb på här: http://www.digitalasparet.se/safir/sitemap.htm

 Vad gör han? 🙂

5 svar på ”Mer verb

Lämna ett svar