Pronomen

Pronomen

Pronomen använder vi istället för substantiv.
På den här sidan kan du läsa om olika pronomen. 
Ett pronomen kan vara ett subjektSubjekt är den som gör verbet.Sara skriver ett brev. 
Hon skriver ett brev.(Substantiv: Sara =  pronomen: hon)

subjekt
jag
du
vi
ni
han
hon
de
den/det

Ett pronomen kan också vara ett objekt.

Objekt är den som inte gör verbet.

Sara skriver ett brev till Maria. (subjekt: Sara/ objekt: Maria)
Hon skriver ett brev till henne. (subjekt: hon/ objekt: henne)

subjekt
objekt
jag
mig
du
dig
vi
oss
ni
er
han
honom
hon
henne
de
dem
den/det
den/det

Här kan du se en film om Personliga Pronomen. Klicka på länken: http://svenska2.oer.folkbildning.net/personliga-pronomen/
Här kan du se en film om Possessiva Pronomen: http://www.youtube.com/watch?v=OhYJZfMDhPU#aid=P-bHLC-yU60

Här kan du läsa mer om personliga pronomen!

(ordklasser.se)

Lämna ett svar