Sverige SFI

Verb:

https://www.elevspel.se/amnen/sfi/5661-vanliga-verb.html

Kläder:

https://www.elevspel.se/amnen/sfi/7373-namn-pa-kladesplagg.html

Prepositioner:

https://www.elevspel.se/amnen/sfi/7230-ova-prepositioner.html

Mat:

https://www.elevspel.se/amnen/sfi/4311-ord-i-matsalen.html

Lämna ett svar