Träna nyheter

SFI med Angelica Youtube

Här kan du lyssna, svara på frågor och kontrollera med facit. 🙂

Klicka på länken: http://www.kreativpedagogik.se/8sidor/8sidor.htm

Du kan studera nyheterna så här:

  • Läs nyheten flera gånger (snabbt, sakta, tyst, högt).
  • Slå upp ord inte meningar, översätt (translate) orden.
  • Gör en ordlista med nya ord och skriv egna meningar med orden.
  • Lyssna på nyheten flera gånger.
  • Kopiera texten från en nyhet (skriv av nyheten).

Lämna ett svar