Träna lyssna, skriva, diktamen, uttal SFI

SFI med Angelica Youtube

Bildtema (Lexin)

Dialogteman – Lexin

Lämna ett svar