Frågeord/Hur säger du? SFI

SFI med Angelica Youtube

Webbövningar – Akelius språkkurs svenska

  1. vem, vilken, vilket, vilka
  2. hur – hur mycket, hur många
  3. när, vad
  4. var, vart, varifrån
  5. vem, vilken, vilket, vilka
  6. vad, hur, vem, varifrån

Lämna ett svar